Start Back Next End
  
77
   „Külföldi sikereimet egyedül a Magyar Rádiónak köszönhetem. Tavaly szilveszter estjén a
Rádió közvetítette az Operaház Denevér elõadását és Rosalindám úgy megtetszett Berlinben az
Ultraphon gramofon vállalat mûvészeti vezetõjének, hogy azonnal meghívott egy
próbaéneklésre. Izgalommal utaztam ki és a próbaéneklésnek nyolc hónapos szerzõdés lett a
vége.”
Szabó Lujza operaénekes
Szabó Lujza a Zenemûvészeti Fõiskola elvégzése után 1927-ben lett az Operaház tagja. Üstökös
csillagként induló, de sajnos túl hamar véget érõ pályafutásáról Kertész Iván  
A magyar operaszínpad csillagai c. lemezalbum ismertetõjében így írt:
   „Szabó Lujza kivételes tehetség volt, rendkívül virtuóz koloratúr technikával. Hét éves
pályafutása alatt ötven szerepet énekelt, közöttük az Éj királynõjét, Rosinát, Gildát, Gara Máriát,
Szilágyi Erzsébetet, Melindát, Olympiát, Lakmét. Nagy sikerrel vendégszerepelt Berlinben és
Amszterdamban. Szépen kibontakozott karrierjének az vetett véget, hogy meggondolatlanul erõs
fogyókúrába kezdett, és ez úgy aláásta egészségét, hogy harmincéves korában meghalt.”   
Beszámoló a Rádió 1930. évi mûködésérõl
A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság 1931. február 25-én tartotta évi
közgyûlését, amelyen beszámolt az 1930-as évi mûködésérõl. A részletes elemzésbõl kitûnik,
hogy fõ törekvésük a mûsorok színvonalának emelése volt. Ugyanakkor figyelembe kellett venni
a közönség kívánságát is, amely a könnyebb, derûsebb mûfajok szaporítását kérte. 
Previous page Top Next page